Beth Yw Platio Aur?

- Sep 24, 2019-

Platio aur yw'r broses o ychwanegu haen denau o aur at fetel arall er mwyn rhoi ymddangosiad tebyg i aur i'r metel hwnnw. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r haen o aur yn denau iawn, dim ond digon i orchuddio holl arwynebau agored y metel arall. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn addurniadau ac mewn platio gemwaith.

Budd platio aur ar gyfer gemwaith yw ei fod yn rhoi golwg aur, ond nid oes ganddo gost aur. Mewn cymwysiadau gemwaith, mae platio aur yn cael ei gymhwyso amlaf i arian. Felly, mae'r gemwaith yn cynnwys dau fetel gwerthfawr, yn hytrach nag un yn unig.

Er y gall llawer yn aml gysylltu platio aur â gemwaith, nid hwn yw'r unig gais am yr arfer. Mae platio aur hefyd yn gysylltiedig yn aml â chymwysiadau electronig. Gwneir hyn i ganiatáu dargludedd gwell a gwneud pethau'n gwrthsefyll crafiad a gwisgo, ynghyd â buddion eraill.

Gellir cyflawni platio aur mewn nifer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys electroplatio. Gwneir hyn trwy roi'r gwrthrych sy'n cael ei blatio, y catod, mewn toddiant, fel arfer yn ddŵr. Mae'n gysylltiedig ag ochr negyddol gwefr, fel batri. Yna, rhoddir y rhoddwr ar gyfer y platio, yr anod, hefyd yn yr hydoddiant sy'n gysylltiedig ag ochr gadarnhaol y gwefr. Mae ionization yn digwydd ac mae'r anod yn hydoddi'n araf, gyda'r ïonau â gwefr bositif yn y metel yn mynd i'r cynnyrch â gwefr negyddol.

wedding-bands

Fodd bynnag, gellir gwneud platio aur, fel y mwyafrif o fathau o orffeniad metel, mewn sawl ffordd arall. Gellir atal y metel aur mewn toddiant, sydd wedyn yn cael ei frwsio ar y gwrthrych sy'n cael ei blatio. Y nod yw sicrhau'r effaith fwyaf posibl ond lleihau faint o aur sydd ei angen i gyflawni'r swydd. Datrysiad technoleg isel iawn yw hwn y gall y rhai sy'n gwneud swyddi bach ei ddefnyddio'n breifat.

Oherwydd y ffaith bod aur yn fetel mor feddal a bod yr haen dros gynhyrchion gemwaith mor denau, mae'n debyg y bydd amser pan fydd y platio aur yn cael ei wisgo mewn smotiau. Mae gemwaith, yn enwedig y darnau hynny sy'n cael eu gwisgo bob dydd, yn tueddu i gymryd cryn dipyn o gamdriniaeth. Mynd ag eitemau o'r fath i siop atgyweirio gemwaith yw'r ffordd orau i'w hadfer i'w llewyrch gwreiddiol. Mae'r math hwn o atgyweiriad fel arfer yn rhad iawn a gellir ei gynnwys hyd yn oed mewn rhai polisïau gwasanaeth.