Beth yw'r gwahanol fathau o emwaith twngsten?

- Dec 23, 2019-

Mae yna sawl math o emwaith twngsten, llawer ohonynt yn oriorau dynion a menywod. Mae modrwyau twngsten wedi'u cynllunio i'w gwisgo fel modrwyau priodas a hefyd fel modrwyau dyweddïo, ac mae breichledau ac ategolion yn fathau eraill o emwaith twngsten poblogaidd. Gwneir gemwaith twngsten o garbid twngsten, math anghyffredin o fetel. Mae'n cael ei wneud i fod yn wydn a chynnal trylwyredd defnydd bob dydd, gan gynnal gorffeniad sglein uchel. Dywedir bod twngsten hefyd yn gryfach o lawer na'r titaniwm metel, gan ei wneud yn ddewis poblogaidd mewn gemwaith dynion.

Mae Twngsten Forever yn llinell arbennig o gynhyrchion gemwaith. Nid yw'r darnau hyn o emwaith yn cynnwys cobalt, a allai lidio croen sensitif. Mae'r gemwaith yn y llinell benodol hon yn cynnwys modrwyau â cherrig gemau gwerthfawr, gan gynnwys diemwntau.

Mae modrwyau wedi'u engrafio'n benodol yn fath arall o emwaith twngsten a wneir yn arbennig ar gyfer dynion. Mae'r engrafiad a grëir ar y modrwyau hyn yn cael ei wneud gyda math o argraffnod laser. Mae laser yn gwneud yr ysgythriad yn barhaol a gellir ei greu mewn amrywiol arddulliau a ffontiau.

Mae modrwyau mewnosod yn fath poblogaidd o emwaith twngsten. Gellir gwneud y modrwyau hyn mewn arddulliau aml-beveled, gan ymgorffori deunyddiau eraill fel cerameg. Mae rhai arddulliau'n wastad, tra bod gan eraill siâp cromennog. Mae rhai o'r modrwyau hyn hefyd yn ymgorffori aur yn y dyluniad, neu mae ganddynt steilio ac effeithiau mwy cymhleth. Mae llawer yn sgleinio ac mae gan rai orffeniad rhigol.

timg (2)

Fodd bynnag, nid yw gemwaith tunsten yn gyfyngedig i fodrwyau. Wedi'u gwneud mewn modd tebyg, mae breichledau twngsten yn ddewis poblogaidd arall. Mae'r rhain ar gael mewn amrywiol arddulliau, gorffeniadau a sgleiniau ar gyfer dynion a menywod. Mae gorffen laser yn un arddull. Daw dolenni'r breichledau mewn amrywiol arddulliau, gan gynnwys yr arddull Cleopatra boblogaidd a'r arddull cyswllt cadwyn.

Arddull boblogaidd arall o emwaith twngsten yw gwylio dynion a menywod. Wedi'u hadeiladu o garbid twngsten, mae gan y rhan fwyaf o'r oriorau orffeniad sgleiniog a wneir i wrthsefyll blynyddoedd lawer o ddefnydd cyson. Mae'r gwydnwch hwn yn gyffredinol yn gosod y llinell gemwaith twngsten o wylio ar wahân i lawer o frandiau cyffredin. Gellir gweld yr oriorau hyn mewn amrywiol arddulliau, rhai gydag wyneb du ac eraill mewn gwyn. Mae llawer ohonynt yn cynnwys symudiad o'r Swistir ac yn gwrthsefyll dŵr.

Mae tlws crog a chadwyni allweddol yn ychydig o'r ategolion yn fathau o emwaith twngsten. Mae tlws crog cŵn yn ddewis poblogaidd i ddynion. Mae llawer ohonynt yn cynnwys clasp dur gwrthstaen a gellir eu hysgythru. Gellir gweld gemwaith crefyddol yn y deunydd hwn hefyd.