Beth Yw'r Mathau Gwahanol o Fwclis Diemwnt?

- Jan 27, 2020-

Mae mwclis diemwnt yn dod mewn sawl arddull sylfaenol sydd ag edrychiadau a theimladau gwahanol iawn. Mae ystyried y gwahanol fathau o fwclis diemwnt yn rhywbeth a ddylai chwarae rôl mewn penderfyniad prynu, er mwyn sicrhau bod y mwclis cywir yn ddethol. Gall blas y gwisgwr fod yn ffactor, ynghyd â materion fel ei fath o gorff ac ymdeimlad cyffredinol o arddull.

Gall dynion a menywod wisgo mwclis diemwnt, er bod mwclis diemwnt i ferched yn tueddu i fod yn fwy cyffredin. Yn nodweddiadol mae gan fwclis dynion ddyluniad mwy ataliol, yn aml yn cynnwys solitaire mewn lleoliad syml, yn hytrach nag amrywiaeth o gerrig, tra gall menywod fynd yn fwy addurnedig.

Mae dau fath sylfaenol o fwclis diemwnt: tlws crog a mwclis go iawn. Pendantis diemwnt lleoliad bach sy'n hongian o gadwyn. Gall y lleoliad amrywio o solitaire i rywbeth mwy addurnedig, fel lleoliad sy'n cynnwys cerrig lluosog, a gellir newid edrychiad a theimlad y mwclis trwy gyfnewid y gadwyn am ddyluniad neu arddull wahanol. Mae tlws crog y galon yn arbennig o boblogaidd, ond gall y tlws crog ddod mewn unrhyw siâp, a gellir torri'r garreg mewn amrywiaeth o arddulliau.

woman-looking-at-necklaces-in-store

Gellir gwneud mwclis go iawn mewn sawl ffordd, a'r gwahaniaeth allweddol yw nad yw'r lleoliad yn hongian yn rhydd, fel tlws crog. Mae diemwntau ar gael ar ffurf tagwyr, coleri a chadwyni y gellir eu ffugio mewn amrywiaeth o arddulliau. Mae mwclis go iawn yn tueddu i fod yn ddrytach, oherwydd mae angen mwy o gerrig arno, gan fod y cerrig yn aml yn cael eu gosod yr holl ffordd o amgylch y mwclis, yn hytrach na bod yn bresennol mewn tlws crog. Gall y mwclis disglair hynny ar gyddfau sêr ffilmiau mewn premiers gael costau yn y miliynau, a dyna pam mae llawer o sêr ffilm yn benthyg gemwaith ar gyfer digwyddiadau o'r fath.

Mae tagwyr a choleri addurnedig yn tueddu i fod yn fwy addas ar gyfer achlysuron ffurfiol iawn. Yn achos coler ag amrywiaeth fawr o gerrig, mae'r mwclis yn ategu menyw â gwddf hir a torso orau, fel y gellir gosod y cerrig yn gain heb edrych yn llawn mewn lle bach. Yn nodweddiadol mae mwclis o'r fath hefyd yn cael eu gwisgo â gynau wedi'u torri'n isel, fel bod y diemwntau i'w gweld yn erbyn y croen.

I ddynion, mae tlws crog diemwnt yn fwy priodol ar y cyfan. Gall tlws crog hefyd fod yn well ar gyfer gwisgo achlysurol neu bob dydd. Un fantais i tlws crog yw y gellir tynnu'r tlws crog a'i ail-weithio i mewn i tlws, os dymunir, a all fod yn braf pan ddefnyddir darn o emwaith fel heirloom.