Beth yw'r gwahanol fathau o fwclis gleiniog?

- Jan 23, 2020-

Mae gemwaith gleiniog yn ffordd wych o wisgo gwisg achlysurol neu i wneud gwisg ffrog hyd yn oed yn fwy arbennig. Mae mwclis gleiniog yn arbennig yn ddarnau gwych i'w gwisgo ac yn aml maent yn amlbwrpas iawn. Mae yna ychydig o wahanol fathau o fwclis gleiniog.

Mae mwclis gleiniog yn aml yn cynnwys llinyn syml o gleiniau heb unrhyw addurniadau ychwanegol. Mae mwclis perlog yn enghraifft o hyn, er weithiau gellir cyfuno perlau â gleiniau eraill i greu mwclis mwy diddorol yn weledol. Yn ogystal â dod o hyd i gleiniau ar fwclis gleiniog, gellir ychwanegu eitemau eraill fel swyn, tlws crog, crisialau neu gerrig gemau. Mae'r mwclis hefyd yn amrywio o ran siâp - gallant fod yn fyr, fel choker, neu linyn hirach o gleiniau. Mae lariatdesigns hefyd yn boblogaidd.

Defnyddir gleiniau gwydr yn aml wrth wneud mwclis gleiniog oherwydd eu bod yn gymharol gadarn ac yn apelio yn weledol. Bydd gleiniau gwydr yn tywynnu mewn golau, gan eu gwneud yn drawiadol iawn. Gellir gwneud mwclis o bob un lliw o gleiniau gwydr, gleiniau gwydr o wahanol liwiau ond o'r un teulu lliw, neu o bob lliw a siâp gwahanol o gleiniau. Harddwch gleiniau gwydr yw eu bod yn tueddu i weithio'n dda gyda'i gilydd ac ategu lliwiau eraill; bydd mwclis gleiniau gwydr amryliw yn edrych yn braf gyda bron unrhyw wisg.

colorful-indian-jewelry-beads-and-necklaces

Gellir defnyddio gleiniau plastig hefyd i greu mwclis gleiniog, oherwydd eu bod yn fwy ysgafn a rhad. Fel rheol, bydd gleiniau plastig yn cael eu cymysgu â gleiniau eraill o ansawdd uwch, fel gwydr neu garreg; anaml y byddwch chi'n gweld mwclis cyfan wedi'i wneud o gleiniau plastig ac eithrio'r rhai ar gyfer plant. Mae gleiniau plastig hefyd yn cael eu defnyddio fel gwahanwyr, i greu gofod rhwng gleiniau mwy, ac fel gleiniau pen crych ar ddiwedd y gainc i atal y gleiniau eraill rhag cwympo.

Yn gyffredinol, bydd citiau gleiniau i blant yn cynnwys gleiniau plastig, sy'n ffordd dda i blant ddysgu creu mwclis gleiniog. Nid yw'n anodd creu mwclis gleiniog - bydd taith i'r siop grefftau yn eich gwisgo â phopeth sydd ei angen arnoch chi. Mae hyn yn cynnwys edau gleiniau neu wifren gleiniau, sydd wedi'i gynllunio i fod yn ddigon cadarn i ddal gleiniau trwm; clasps; gleiniau crimp i'w gosod ar ddiwedd y gainc a gwahanwyr i'w rhoi rhyngddynt; gefail crychu; nodwydd i edafu'r gleiniau; ac wrth gwrs pa bynnag gleiniau rydych chi'n eu dewis. Yna dim ond llinyn y gleiniau y bydd angen i chi ei wneud ac atodi'r clasp ar gyfer mwclis hardd, un o fwclis caredig.

Mae mwclis gleiniog yn ddarnau gwych i'w hychwanegu at eich casgliad affeithiwr oherwydd eu bod mor amlbwrpas ac oherwydd bod yna bosibiliadau diderfyn bron. Maent ar gael mewn unrhyw faint, lliw, arddull, hyd neu ddyluniad y gallwch chi ei ddychmygu a gallant fod yn ffrog neu'n achlysurol. Bydd ychydig o wahanol fathau o emwaith gleiniog yn eich casgliad yn dod yn rhai o'ch hoff ddarnau.