Beth Yw Modrwyau Cyfeillgarwch?

- Aug 01, 2019-

Mae modrwyau wedi cael eu gwisgo ers canrifoedd gymaint yn fwy nag addurn. Mae'r traddodiad o wisgo modrwyau i gynrychioli'r perthyn i grŵp neu i olygu undeb a dealltwriaeth yn mynd yn ôl mor bell yn ôl â'r hen Eifftiaid. Y math mwyaf cyffredin o fodrwy undeb yw'r band priodas, ac yna modrwyau dyweddïo. Fodd bynnag, mae yna fathau eraill o fodrwyau sydd wedi dod yn boblogaidd dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, gan gynnwys modrwyau cyfeillgarwch.

Defnyddir y modrwyau hyn i symboleiddio perthynas agos nad oes ganddo unrhyw ramantus. Fe'u gwerthir yn aml mewn parau a'u gwisgo gan ddau berson i ddynodi eu gwerthfawrogiad a'u cefnogaeth ddiamod i'w gilydd. Mae llawer o ddiwylliannau yn ystyried modrwyau cyfeillgarwch fel ffordd o ddweud bod y person arall yn "frawd neu chwaer heb waed," yr agosaf y gall rhywun ei gael atoch heb fod yn perthyn trwy enedigaeth.

Mae llawer o bobl yn gwisgo'r modrwyau hyn yn aml yn cael eu gwisgo ar y bys bach, fel ffordd o'u gwahaniaethu oddi wrth gylchoedd rheolaidd; fodd bynnag, nid yw hon yn rheol benodol, ac mae llawer o bobl yn gwisgo eu modrwyau cyfeillgarwch fel y byddent yn canu.

Yn draddodiadol mae modrwyau Gwyddelig Claddagh yn gysylltiedig â chariad a chyplau, ond maent bellach yn cael eu defnyddio fwyfwy i symboleiddio cyfeillgarwch hefyd. Mae cylch Claddagh yn cynnwys dwy law yn dal calon goron, sydd â llu o ddehongliadau. Mae modrwyau cyfeillgarwch yn aml yn cael eu gwisgo gan bobl ifanc iawn, a dyna pam y gellir defnyddio modrwyau Claddagh heb redeg y risg y bydd eraill yn drysu eu hystyr.

Mae'r mwyafrif o gylchoedd cyfeillgarwch yn syml. Weithiau mae gan y cylch y gair "ffrind" wedi'i argraffu neu ei engrafio arno ac weithiau dim ond band syml ydyw. Mae'r modrwyau hyn yn aml yn osgoi dyluniad a allai eu drysu â modrwy dyweddïo neu fand priodas, fel diemwnt unig neu fand aur plaen. Gall modrwyau cyfeillgarwch hefyd gael eu gwneud gartref gyda gleiniau crefft neu ddeunyddiau tebyg, gan nad oes gan ystyr y fodrwy lawer i'w wneud â'i hansawdd.