Rôl Blychau Rhodd

- Apr 29, 2019-

Oherwydd bod y blwch rhoddion yn swyddogaeth o ffordd pecynnu anghenion cymdeithasol yr estyniad. Felly nid yn unig y mae rôl pecynnu ac i ryw raddau wedi tynnu sylw at ran o'r rôl, mae gradd gogyfer blwch rhoddion yn gymesur â'r cynnydd yng ngwerth y nwyddau, i ryw raddau yn gwanhau'r defnydd o nwyddau. Mae diogelu nwyddau yn debyg i'r deunydd pacio cyffredinol, er mwyn tynnu sylw at y gwerth bydd yn defnyddio leinin drutach a hardd i ddiogelu nwyddau, fel sidan. Nid yw'r pecynnu cyffredinol mor gyfleus yn y cyswllt cylchredeg, mae'r gwerth rhodd yn gymharol uchel, ac mae'n rhaid i'r gost gylchredeg fod yn uchel, megis gwrthdrawiad, di-anffurfio ac yn y blaen. Nid oes amheuaeth nad oes dylanwad uchel iawn ar harddu nwyddau i ddenu cwsmeriaid.