Trosolwg Dylunio Pecynnu

- Apr 09, 2019-

Pecynnu yw perfformiad allanol cynhyrchion a dulliau marchnata. Ar gyfer pecynnu, mae llawer o wledydd wedi diffinio diffiniad cryno a chlir. Er enghraifft, yr Unol Daleithiau: pecynnu yw'r paratoad ar gyfer cludo a gwerthu cynhyrchion; Y Deyrnas Unedig yw: deunydd pacio yw'r paratoad artistig, gwyddonol a thechnegol ar gyfer cludo a gwerthu nwyddau; Mae Canada o'r farn bod pecynnu yn arf ar gyfer cadw cynhyrchion yn nwylo cwsmeriaid neu ddefnyddwyr a chynnal uniondeb eu cynhyrchion; diffinnir ein deunydd pacio fel: Er mwyn diogelu cynhyrchion yn y broses gylchredeg, storio a chludo cyfleus, hyrwyddo gwerthu nwyddau ategol, fel yr enw cyffredinol. Heddiw, mae gan bobl ddealltwriaeth lawnach o ddeunydd pacio, gan roi ystyr ehangach iddo. O safbwynt theori system, mae pwrpas, gofynion, elfennau cyfansoddol, swyddogaeth a gweithrediad pecynnu yn gysylltiedig, a ffurfir cysyniad pecynnu cyflawn.