Blwch Pecynnu a'i Ddatblygu

- Feb 14, 2019-

Gyda datblygiad cyflym diwydiant modern a gwelliant parhaus safonau byw pobl, bydd galw pobl am flychau pecynnu yn parhau i gynyddu, ac mae ansawdd blychau haearn hefyd yn cyflwyno gofynion uwch. Mae'r cynnydd mewn rhannau byw fersiwn byr, yn gwella ansawdd prosesu, yn lleihau'r gost cynhyrchu hefyd yn bwysau marchnad a phroblemau anodd sy'n wynebu mentrau pecynnu cartonau, sy'n gofyn am ddefnyddio technoleg newydd yn y broses o gynhyrchu pecynnau bocs haearn, a gwella maint yr awtomeiddio offer, lleihau amser addasu offer a'r amser paratoi ategol o rannau byw.

Dim ond yn gyson addasu i'r newidiadau newydd yn y farchnad, er mwyn bodloni gofynion gwahanol ddefnyddwyr, er mwyn gwella cystadleurwydd mentrau pecynnu blychau. Mae gofynion pobl ar gyfer pecynnu cynnyrch yn parhau i wella, mae dewis deunydd pacio blwch hefyd yn newid yn gyson, a bocs pacio cynhyrchion papur mwy o gwsmeriaid tramor, gellir adfywio amddiffyniad amgylcheddol. Mae'r blwch yn fwy datblygedig gyda blychau anrhegion llaw, bocsys anrhegion pren.