Beth yw gemwaith gwydr? (Gyda lluniau)

- Oct 08, 2019-

Gellir ffurfio gemwaith gwydr mewn sawl ffordd wahanol. Mae'r cyfan wedi'i wneud o wydr, ond mae pob techneg yn ffurfio golwg hollol wahanol mewn clustdlysau, breichledau a mwclis. Credir bod gwneud gemwaith gwydr yn dyddio'n ôl mor gynnar â'r 9fed ganrif yn yr Eidal, pan oedd gleiniau'n cael eu masnachu o Rufain a Fenis i wledydd cyfagos. Mae'r hen dechnegau gwydr addurnol Eidalaidd o millefiori a gweithio lamp yn dal i gael eu defnyddio mewn dyluniadau gemwaith ffasiynol heddiw.

Yn aml, diffinnir Millefiori a gemwaith gwydr gwaith lamp fel Murano ar ôl dinas yr Eidal o'r un enw lle perffeithiwyd y technegau. Gwaith lamp yw'r dechneg o wresogi gwiail a chymhwyso gwydr wedi'i doddi iddynt. Gellir creu llawer o weadau a phatrymau gwahanol; mae gleiniau gwaith lamp yn arbennig o boblogaidd yn y mathau gleiniau gwydr o wneud gemwaith. Defnyddir fflachlamp i doddi'r gwydr, tra bod offer llaw yn cael eu gosod i droelli a ffurfio'r deunydd wedi'i doddi i wahanol haenau. Mae gleiniau gwaith lamp yn aml yn cynnwys dotiau bach o wydr ar ben patrymau manwl ac aml-liw.

solitary-ruby

Ystyr Millefiori yw "mil o flodau" yn Eidaleg. Mae gan y dechneg gwneud gwydr hon hefyd fanylion bach gyda llawer o liwiau a phatrymau. Fodd bynnag, mae'r broses gwneud gemwaith gwydr millefiori yn wahanol iawn i waith lamp. Mae pob glain gwaith lamp yn cael ei ffurfio'n unigol dros dortsh, tra bod gleiniau millefiori yn cael eu sleisio o gofrestr o wiail gwydr wedi'u cynhesu. Mae'r artist millefiori yn cyfuno gwahanol liwiau a meintiau gwiail gwydr cyn eu cynhesu i greu un darn wedi'i asio. Yna caiff y gofrestr wedi'i asio ei sleisio'n llawer o gleiniau.

Mewn cyferbyniad â'r gleiniau gwydr Eidalaidd aml-liw, manwl iawn a ddefnyddir i wneud mwclis, breichledau a chlustdlysau, mae yna lawer o fathau o emwaith gleiniau gwydr lliw plaen ar gael. Er enghraifft, mae cefnfor yn cael ei wneud yn naturiol gan y cefnfor. Mae casglwyr yn cribo'r traethau ar ei gyfer ac mae gwneuthurwyr gemwaith yn ei ffurfio yn gelf gwisgadwy. Mae gwydr sy'n dod i ben yn y cefnfor yn cael ei daflu gan ddŵr a thywod; mae'r broses hon yn creu math barugog o arwyneb ac ymylon llyfn. Mae gwyrdd, ambr a chlir i'w gweld amlaf mewn gemwaith gwydr môr, ond mae lliwiau eraill yn bosibl.

Mae gwydr dichronig yn aml yn cael ei ddefnyddio gan ddylunwyr gemwaith. Mae'r math hwn o wydr yn cynnwys haenau o liwiau metel ocsid sy'n creu gorffeniad tebyg i grisial. Yn aml gwelir gemwaith gwydr wedi'i orchuddio â deuichonig mewn tlws crog mawr gwreiddiol iawn sy'n edrych bron fel cerameg, ond sydd â hyd yn oed mwy o arlliwiau o liw.

Mae arddulliau gwydr o emwaith yn tueddu i fod o leiaf ychydig yn ddrytach na mathau plastig. Fodd bynnag, mae gwydr yn edrych yn llawer mwy cain na phlastig. Gellir defnyddio gleiniau gwydr i acennu cerrig gemau, tra nad yw darnau plastig fel arfer yn cydweddu'n dda â gemau. Gall tlws crog gwydr, clustdlysau, neu freichled greu datganiad ffasiwn personol mewn gwisg sydd fel arall yn blaen.

austrian-crystal-flower-design