Beth yw Gwerthusiad Jewelry?

- Jun 10, 2019-

Mae arfarniad gemwaith yn broses lle mae gweithiwr proffesiynol yn archwilio darn o emwaith ac yn cyrraedd amcangyfrif o'i werth. Mae prisiau a werthuswyd fel arfer yn ystyried y deunyddiau a ddefnyddir, arddull y gemwaith , y farchnad ar gyfer y math hwnnw o emwaith , a tharddiad y gemwaith . Mae nifer o resymau i geisio gwasanaethau gwerthuso gemwaith , yn amrywio o'r angen i yswirio darn o emwaith i'r awydd i brisio gemwaith cyn ei gynnig i'w werthu. Blwch Gwylio Moethus

Mae nifer o ffyrdd y gall pobl ofyn am werthusiad gemwaith . Mae rhai siopau gemwaith yn cynnig gwasanaethau gwerthuso, er bod y perygl o gael jewelry wedi'i werthuso gan siop gemwaith yn golygu y gall gwerthuswr y siop ddyfynnu gwerth isel i bobl sy'n ceisio gwerthu eu gemwaith . Weithiau mae siopau hynafol a thai arwerthiant hefyd yn gwerthuso cwsmeriaid, ac mae hefyd yn bosibl defnyddio gwerthuswr annibynnol. Mae defnyddio gwerthuswr gemwaith annibynnol yn aml yn well, oherwydd mae'n cael ei dalu dim ond i brisio'r gemwaith , nid i geisio gwneud comisiwn ar werthiant. Blwch Rhodd Du

Mae'n well gan y rhan fwyaf o werthuswyr wybod cyn lleied â phosibl am y gemwaith y maent yn ei archwilio, fel y gallant ffurfio eu casgliadau eu hunain. Efallai y bydd rhai gwerthuswyr yn gofyn am ganiatâd i gadw'r gemwaith am sawl diwrnod i'w harchwilio, tra bod eraill yn gallu cynnig arfarniad yn y fan a'r lle. Yn ystod y broses werthuso, bydd y gemwaith yn cael ei harchwilio i benderfynu pa fetelau, gemiau a thechnegau adeiladu a ddefnyddiwyd. Bydd y gwerthuswr hefyd yn asesu ansawdd y darn, gan chwilio am ddifrod, cynhwysion yn y gemau, a phethau eraill a all leihau'r pris cyffredinol. Yn olaf, bydd yn darparu pris amcangyfrifedig. Blwch Rhodd Papur

Er bod gwerth cynhenid y cerrig a'r metelau a ddefnyddir yn y gemwaith yn ffactor pendant, mae pethau eraill yn mynd i mewn i bris darn o emwaith . Er enghraifft, os caiff y cerrig eu torri mewn arddull hen ffasiwn, gall hyn leihau'r gwerth. Os cynhyrchwyd y gemwaith gan artist nodedig, gall hyn godi'r pris. Mae llawer o werthuswyr yn defnyddio ffurflen arfarnu gemwaith gyda rhestr wirio ar gyfer pob maes o'r gwerthusiad, fel y gall pobl weld dadansoddiad o'r weithdrefn a deall pam mae'r gemwaith yn cael ei werthfawrogi. Ar ddiwedd yr arfarniad, caiff tystysgrif ei llenwi i ddangos bod y gemwaith wedi cael ei werthuso, ac i ddarparu amcangyfrif yr gwerthwr o werth y darn. Blwch Rhodd Magnetig

I bobl sydd heb unrhyw brofiad gemwaith , mae sicrhau gwasanaethau gwerthuswr gemwaith yn bwysig iawn i sicrhau bod eu gemwaith yn cael ei werthfawrogi'n iawn. Mae'n syniad da ceisio argymhelliad ar gyfer gwerthuso gemwaith , yn hytrach nag ymddiried mewn dieithryn cyflawn. Mae gan lawer o gwmnïau yswiriant restrau o werthuswyr partner sy'n gweithio gyda nhw, ac mae hefyd yn bosibl cael argymhellion gan werthwyr parchus gemwaith a gemyddion . Mae llawer o genhedloedd hefyd yn cynnal sefydliadau proffesiynol o werthuswyr gemwaith , sy'n darparu rhestrau o'u haelodau i'r cyhoedd. Blwch Pecyn Rhodd