Beth yw cylch coctel?

- Jan 29, 2020-

Mae modrwy coctel yn fodrwy fawr, ddramatig a wisgir yn aml mewn partïon coctel. Yn ystod y Gwaharddiad yn yr UD roedd menywod yn aml yn gwisgo'r modrwyau hyn mewn partïon coctel anghyfreithlon, lle roeddent yn difetha'r ffaith bod y gwisgwr yn yfed yn anghyfreithlon, ac yn ei wneud gydag arddull. Y dyddiau hyn gellir gwisgo modrwyau coctel i lawer o wahanol fathau o achlysuron neu hyd yn oed fel rhan o wisg achlysurol. Nid oes un arddull benodol ar gyfer cylch coctel, ond mae gan lawer ohonynt em ffug fawr, ganolog.

Er i fodrwyau coctel ddod i ffasiwn gyntaf yn y 1930au, fe wnaethant dyfu mewn poblogrwydd trwy gydol y 1940au a'r 1950au, wrth i bartïon coctel barhau i fod yn ddigwyddiadau poblogaidd. Er bod partïon coctel yn llai cyffredin nawr, mae llawer o bobl yn dal i wisgo modrwy coctel gyda diemwntau enfawr neu berlau gwerthfawr neu led-werthfawr eraill ar gyfer achlysuron gwisgog ffurfiol, ac yn enwedig ar gyfer digwyddiadau fel premières o ffilmiau, cynyrchiadau theatr Broadway, neu sioeau gwobrwyo fel y Oscars neu Emmys.

Er mai'r duedd mewn modrwyau cynharach oedd defnyddio cerrig gwerthfawr, yn enwedig diemwntau, mae'r mwyafrif o gylchoedd coctel heddiw yn cael eu gwneud â cherrig ffug. Mae'r anhawster a'r gost o gael cerrig gwerthfawr mawr yn aml yn golygu bod defnyddio cerrig go iawn yn rhy ddrud. Mae gemwaith gwisgoedd yn storio atgynyrchiadau stoc o fodrwyau wedi'u haddurno gan fashionistas, ac mae modrwy coctel gwisg dda yn gwbl dderbyniol ar gyfer unrhyw beth ond y digwyddiadau ffansi.

a-purple-and-red-ring

Gan fod gemwaith gwisgoedd fel arfer yn llawer rhatach na gemwaith arall, mae cylch coctel ffug hefyd yn llai tebygol o gael ei ddwyn. Os caiff ei golli, gellir ei ddisodli'n weddol rhad. Mae rhai atgynyrchiadau wedi'u gwneud cystal fel mai dim ond llygad ymarferol sy'n gallu gweld carreg ffug. Mae'n debyg y bydd y lleiaf drud yn hawdd i'w weld fel ffug. Mae rhai o'r atgynyrchiadau drutach, yn amrywio mewn pris o $ 200 i $ 500 Dollars yr UD (USD), yn defnyddio aur go iawn, yn hytrach na llenwi aur. Gall modrwyau coctel gyda thlysau go iawn fod mor ddrud â $ 10,000 i dros $ 100,000 USD yn dibynnu ar y cerrig a ddewisir, eu maint a'u hansawdd. Gall cerrig a wisgir mewn digwyddiadau carped coch gan sêr adnabyddus gostio miliynau o ddoleri.

Hyd yn oed yn anterth modrwyau coctel, ni allai pawb fforddio prynu diemwntau enfawr. Daeth cerrig eraill fel amethysts, garnets , peridot , a topaz glas yn amnewidiadau poblogaidd gan eu bod yn llawer llai o draul. Heddiw mae'r duedd hon yn parhau, gyda llawer o gylchoedd â charreg ganolog fawr o berl rhatach. Po fwyaf yw'r garreg, yr hawsaf y gall gweld diffygion. Fodd bynnag, efallai y bydd yn bosibl archebu gosodiad, ac yna prynu carreg rhydd o'r ansawdd a'r maint a ddymunir.

Os ydych chi'n prynu carreg rhydd ar gyfer cylch coctel, dylai'r prynwr ystyried carreg o leiaf tri charat , ac yn ddelfrydol pump neu fwy o garatiau. Y rheol gyffredinol yw po fwyaf yw'r garreg, y gorau. Mae modrwyau coctel i fod i ddal a dallu’r llygad, a dylent ddod ar eu traws fel rhai afloyw ac wedi gordyfu.

Gellir gwisgo modrwyau coctel ar unrhyw un ond bys cylch y llaw chwith, sy'n arwydd bod y gwisgwr yn briod neu'n dyweddïo. Dewisir y bys cylch ar y dde yn aml, er y gellir gwisgo'r fodrwy ar y bys mynegai hefyd. Efallai y bydd y rhai sy'n chwilio am fodrwy yn ystyried gwerthu ac arwerthiannau ystadau siopa i ddod o hyd i gylchoedd coctel vintage. Mae unrhyw beth o'r cyfnod art deco, hyd yn oed gyda rhinestones, yn cael ei ystyried yn ddymunol iawn. Mae rhai gemwyr yn cynnig ocsiynau ar -lein hefyd, ond dylai prynwyr fod yn sicr bod yr honiadau am y fodrwy yn ddilys cyn cymryd rhan mewn ocsiwn ar-lein.