Beth yw'r gwahanol fathau o emwaith titaniwm?

- Oct 12, 2019-

Mae yna bum math gwahanol o emwaith titaniwm: clustdlysau, mwclis, breichledau, modrwyau a broetshis. Mae titaniwm yn fetel gyda llawer o briodweddau sy'n ei gwneud yn ardderchog i'w ddefnyddio fel gemwaith. Mae'r deunydd yn gryf, yn wydn, yn hyblyg, yn hypoalergenig, ac yn hawdd ei lanhau. Gwneir gemwaith titaniwm yn nodweddiadol o gyfansawdd o ditaniwm a dur neu nicel.

Cafwyd llawer o honiadau o werth meddyginiaethol mewn gemwaith titaniwm. Er nad oes tystiolaeth wyddonol i gefnogi hyn, mae gan y gemwaith a wneir o'r metel hwn eiddo disgleirio uchel sy'n adlewyrchu golau yn dda iawn. Mae'n apelio yn weledol iawn o'i gyfuno â cherrig lliw, aur neu arian. Gall y cyfuniad hwn godi'r ysbryd a gwella hwyliau cyffredinol.

Nid oes angen i glustdlysau titaniwm fod â phin dur gwrthstaen, gan ei fod yn gyffredin ag enillion metel cyfansawdd eraill. Un o briodweddau titaniwm yw ei lefel llid isel i'r croen dynol. Fe'i defnyddir yn aml mewn mewnblaniadau meddygol ac mewn offer llawfeddygol yn benodol oherwydd yr eiddo hwn.

Wrth ddewis mwclis titaniwm, gwiriwch ganran y titaniwm sydd yn y mwclis. Sicrhewch fod y pris yn adlewyrchu faint o fetelau eraill, fel dur a nicel sydd wedi'u cynnwys yn y mwclis. Edrychwch yn benodol am faint o nicel yn y mwclis, oherwydd gall y metel hwn lidio'r croen.

timg (2)

Mae breichled titaniwm fel arfer yn gymharol drwchus ac mae ganddo ddyluniad tebyg i glec, gydag agoriad ar un pen i gylch metel solet. Ychydig iawn o addurniadau sydd ar y math hwn o freichled fel arfer, gan mai'r deunydd syml yw'r atyniad go iawn. Mae modrwyau titaniwm yn dod yn fwyfwy cyffredin fel dewis arall yn lle nicel, dur ac arian. Mae gemwaith platinwm yn aml yn cynnwys cyfran o ditaniwm sy'n gwella cyfoledd, neu lewyrch.

Yn gynyddol, mae crefftwyr medrus yn defnyddio titaniwm i gynhyrchu broetshis a phinnau. Mae'r dyluniadau hyn yn defnyddio cyfuniad o ditaniwm gyda gwydr lliw, plastig lliw a mathau eraill o gleiniau a cherrig lliw. Mae'r gwerth yn y math hwn o emwaith titaniwm yn ddyluniad unigryw. Archwiliwch ansawdd y crefftwaith a gwiriwch fod y gemau wedi'u gosod yn gadarn yn y titaniwm.

Wrth ddewis gemwaith titaniwm, gwnewch yn siŵr eich bod yn cymharu siop rhwng gwahanol gyflenwyr a dylunwyr i sicrhau eich bod yn derbyn y gwerth gorau am eich arian. Cofiwch fod honiadau o fuddion iechyd o emwaith titaniwm yn aml yn cael eu defnyddio i gyfiawnhau prisiau uwch ar gyfer gemwaith sylfaenol. Ffordd osgoi'r darnau hyn a dewis gemwaith yn seiliedig ar estheteg, dyluniad, ac apêl weledol.