Beth yw rhai mathau gwahanol o emwaith priodasol?

- Dec 31, 2019-

Er bod gemwaith priod mor amrywiol ac unigryw â phob priodferch, mae yna sawl prif fath y gallai darpar briodferched fod eisiau eu gwerthuso. Nid oes angen defnyddio'r holl wahanol fathau, ac efallai y bydd rhai menywod yn dewis gwisgo un darn neu ystyried eu modrwyau priodas ac ymgysylltu fel yr unig emwaith sydd ei angen arnynt. Mae llawer yn dibynnu ar yr ategolion eraill sydd gan briodferch a'r ffrog briodas a'r arddull briodas hefyd. Efallai y bydd tlysau cywrain yn gwrthbwyso ffrog wedi'i gwneud yn syml, ond gallai ffrog gywrain edrych yn rhy brysur os yw gormod o emau wedi'u gwisgo ag ef.

Ymhlith y mathau o emwaith priod mae tiaras, mwclis, clustdlysau, breichledau a broetshis (pinnau). Y tiarais a wisgir ar y pen a gall gynnwys gorchudd neu beidio. Yn debyg i goron, gall wrthbwyso nifer o steiliau gwallt, ac yn aml credir ei fod yn ychwanegu golwg foethus at briodas. Mae llawer o ferched wrth eu bodd â'r syniad o wisgo tiaras syml neu gywrain fel rhan o emwaith priodasol, ond bydd eraill yn defnyddio tlws neu pin yn y gwallt neu ar y gorchudd i ychwanegu disgleirdeb a dyluniad heb tiara llawn.

woman-with-diamond-ring-on-hand

Gall mwclis amrywio o berlau clasurol i tlws crog a dylid eu gwisgo gan ystyried gwddf y ffrog briodas. Gall mwclis sy'n rhy fyr neu'n hir ymyrryd ag ymddangosiad cyffredinol, felly dylai priodferched anelu at hyd gwastad. Mae'r graddau y dylai mwclis fod yn gywrain yn dibynnu ar edrychiad y mae'r briodferch yn ceisio'i greu. Efallai y bydd ffrog briodas gyda gwreichionen a gleiniau ar y bodis yn cydgysylltu'n dda â mwclis fflachlyd neu gallai ymddangos yn well os yw'r mwclis yn syml ac yn ddarostyngedig.

Gall breichledau ddod mewn sawl math, ac felly hefyd glustdlysau a phinnau, a gall pob un fod yn rhan bwysig o emwaith priodasol. Yn enwedig pan fydd y gwallt mewn cyflwr da, efallai y bydd priodferched eisiau clustdlysau hardd i fframio'r wyneb. Unwaith eto, mae perlau yn boblogaidd ond felly hefyd bethau fel diemwntau neu hyd yn oed zirconiwm ciwbig i'r briodferch ar gyllideb. Bob yn ail, gall menywod ddewis cerrig gemau (go iawn neu beidio) i gydlynu â lliwiau dewisol y priodasau. Nid oes angen gwisgo lliwiau gwyn neu hufen yn unig, a gall lliwiau cyferbyniol wella ymddangosiad.

Weithiau bydd menywod yn dewis gemwaith priodasol i adlewyrchu “rhywbeth hen” neu “rywbeth newydd.” Efallai y byddan nhw'n benthyg gemwaith gan ffrind, neu'n defnyddio darnau sy'n heirlooms teulu. Efallai y bydd priodferched hefyd yn dewis gemwaith sy'n cynnwys lliwiau glas, i gyflawni'r “rhywbeth glas. ”Mae dewisiadau da naill ai'n emau wedi'u creu mewn arlliwiau glas neu lapis lazuli, aquamarine, neu topaz glas.

Mae yna nifer o gwmnïau priod sy'n gwerthu setiau gemwaith priodasol, a gall y rhain sicrhau y bydd pob gem yn cyfateb. Efallai bod mwclis, clustdlysau, breichledau a tiaras ar setiau, er bod pob set yn amrywio. Nid oes angen sicrhau bod pob gemwaith yn cyd-fynd, ond mae'n debyg nad yw'n syniad da cymysgu lliwiau metel. Peidiwch, er enghraifft, â gwisgo mwclis aur melyn a chlustdlysau aur gwyn.

Wrth gwrs, y gemwaith priodasol pwysicaf yn nodweddiadol yw modrwyau ymgysylltu a phriodas. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu dewis cyn y briodas, a gallant fod yn gyfle i'r briodferch a'r priodfab fynegi eu harddull bersonol bob dydd. Er eu bod yn fwyaf hanfodol, maen nhw hefyd fel arfer o'r pryder lleiaf o ran sefydlu edrychiad llwyr priodas neu wisg briodas. Yr unig beth y gallai priodferch fod eisiau ei ystyried o ran y modrwyau priodas yw a fydd gwisgo modrwyau ychwanegol yn gwrthbwyso neu'n tynnu oddi wrth y fodrwy briodas ac ymgysylltu.