Sut mae defnyddio rhuddemau rhydd?

- Apr 07, 2020-

Gallwch greu darnau hyfryd o emwaith gyda rhuddemau rhydd trwy osod y cerrig mewn gemwaith, eu lapio â gwifren, neu greu eich gosodiadau eich hun. Mae'r gwahanol ddulliau hyn yn gofyn am wahanol lefelau o sgiliau a gwahanol ddefnyddiau. Gellir prynu gosodiadau neu mowntiau gan fanwerthwyr gemwaith, ynghyd â gwifren fetel werthfawr ar gyfer lapio cerrig rhydd. Defnyddir cynnyrch o'r enw clai metel gwerthfawr i greu gosodiadau wedi'u teilwra ar gyfer cerrig gemau rhydd.

Y dull mwyaf cyffredin o ddefnyddio rhuddemau rhydd neu gerrig gemau rhydd eraill wrth wneud gemwaith yw gosod y garreg mewn mownt o'r enw gosodiad. Mae gosodiadau gemwaith ar gael mewn llawer o wahanol fetelau gwerthfawr, naill ai'n solid neu'n blatiog. Wrth ddefnyddio rhuddemau rhydd mewn gosodiadau gemwaith, mesurwch y garreg bob amser i sicrhau y bydd yn ffitio'r lleoliad. Daw'r rhan fwyaf o leoliadau gemwaith gyda phinnau sydd wedi'u plygu dros y garreg i'w ddal i'r lleoliad, ond weithiau defnyddir glud epocsi clir yn lle. Mae hyn yn arbennig o wir gyda rhuddemau rhydd o'r enw cabochonau, sydd â chefn gwastad y gellir ei gludo'n hawdd i mewn i leoliad.
austrian-crystal-flower-design

Mae lapio gwifren yn ffordd arall o ddefnyddio rhuddemau rhydd neu gerrig gwerthfawr eraill wrth wneud gemwaith. Gyda'r dull hwn, mae'r garreg rhydd wedi'i lapio mewn gwifren i greu gosodiad. Mae gwifren ar gyfer gwneud gemwaith ar gael mewn gwahanol drwch a metelau. Gellir gwneud gwifren gemwaith hefyd o fetel sylfaen a'i blatio â metel gwerthfawr fel aur neu arian. Mae crisialau rhydd a cherrig gemau eraill heb gefn gwastad a gyda siâp afreolaidd yn boblogaidd mewn gemwaith wedi'i lapio â gwifren.

Gall gwneuthurwyr gemwaith uwch hefyd greu eu gosodiadau eu hunain ar gyfer rhuddemau rhydd. Mae manwerthwyr gemwaith a rhai siopau crefft yn gwerthu cynnyrch o'r enw clai metel gwerthfawr a ddefnyddir i wneud gosodiadau gemwaith. Mae clai metel gwerthfawr yn hydrin fel clai, ond mae rhan glai y cynnyrch yn anweddu wrth ei danio, gan arwain at gerflun metel gwerthfawr. Gan ddefnyddio'r dull hwn, gall gwneuthurwyr gemwaith gerflunio lleoliad unigryw i ffitio rhuddem neu garreg rhydd. Yn aml, mae'r lleoliad yn cael ei gerflunio ac yna mae'r rhuddem rhydd yn cael ei wasgu i'r clai metel gwlyb. Gellir tanio'r lleoliad gyda'r garreg, neu gellir gludo'r garreg i'w lle ar ôl ei thanio.