Sut mae dechrau busnes gemwaith?

- Oct 30, 2019-

I ddechrau busnes gemwaith yn effeithiol, bydd angen i chi nodi eich sylfaen cwsmeriaid yn gyntaf; heb hynny, nid yw eich menter yn mynd i allu goroesi. Ar ôl i chi adnabod eich cwsmeriaid trwy ymchwil, penderfynwch sut y byddwch yn cael eich gemwaith iddynt. P'un a fyddwch chi'n mewnforio gemwaith neu'n ei wneud eich hun, mae'n hanfodol ystyried yr holl logisteg sy'n gysylltiedig â threuliau yn erbyn elw. Wrth i chi baratoi i ddechrau busnes gemwaith, peidiwch â goramcangyfrif eich potensial elw neu cul eich ffocws. P'un a ydych chi'n mynd i fewnforio a gwerthu gemwaith neu gynhyrchu a marchnata, bydd angen i chi fod yn llygad dylunydd a meddwl person busnes.

Wrth gwrs, os ydych chi am greu eich gemwaith eich hun, bydd yn rhaid i chi dreulio amser yn dysgu technegau a dod o hyd i ddyluniadau gwreiddiol. Mae cael syniadau gwreiddiol a rhywbeth newydd i'w gynnig i siopwyr yn bwysig gan fod y diwydiant gemwaith yn faes cystadleuol. Os ydych chi'n mynd i ddechrau busnes gemwaith yn seiliedig ar fewnforio modrwyau, mwclis, clustdlysau a breichledi, bydd rhaid i chi boeni sut y byddwch chi'n diddori cwsmeriaid os yw siopau eraill yn prynu darnau tebyg gan yr un cyfanwerthwyr. Ymchwilio i'ch marchnad yn y naill achos a'r llall i ddarganfod ffyrdd o greu neu gynnig eitemau unigryw i lenwi anghenion a dymuniadau eich marchnad darged.

101701

Mae'n hanfodol cymryd amser i lunio cynllun busnes trwyadl. Ynddo, dylech gynnwys ymchwil ar eich cystadleuaeth ynghyd â strategaethau i gael eich cyfran o'r farchnad. Dylai maint eich segmentau yn y farchnad yn ogystal â'u demograffeg gael eu cynnwys yn eich cynllun cyn datganiadau sy'n crynhoi sut y byddwch yn cyrraedd eich targed gyda swm rhagamcanol o werthiant. Pan fyddwch yn dechrau busnes gemwaith, gall cynllun wedi'i gynllunio'n dda nid yn unig yn eich canllaw gweithrediadau, ond hefyd yn helpu i ddenu buddsoddwyr.

Dylai eich strategaethau cymysgedd marchnata gynnwys holl elfennau cynnyrch, pris, lle, dyrchafiad a phecynnu. Yn y busnes gemwaith, nid yw "pecynnu" yn cael ei gymryd yn llythrennol bob amser, ond yn aml yn golygu yr arddull. Mae gan gemwaith gwisgoedd un math o farchnad, tra bod gan ddarnau aur cain arall. Yn hytrach na cheisio bod yn bopeth i bob prynwr gemwaith, fel arfer mae'n well, o leiaf wrth ddechrau eich busnes yn gyntaf, i ddewis ardal arbenigol sydd, ar eich cyfer chi, y potensial i fod y mwyaf proffidiol. Eto i gyd, peidiwch ag oramcangyfrif yr elw hwnnw, ond gwnewch ymchwil i'r farchnad er mwyn ategu eich amcangyfrifon.

Rhaid mynd i'r afael â chostau hysbysebu a strategaethau hyrwyddo wrth i chi gychwyn busnes gemwaith. Mae sut i fynd ati i sefydlu'r rhain yn mynd i fod â llawer i'w wneud â'ch sianeli marchnata. Mae sianeli marchnata yn diffinio sut y bydd eich cwsmeriaid yn cael eich cynnyrch.

P'un a ydych am gael siop brics a morter neu weithredu o wefan e-fasnach yn unig, gall methu â dewis y sianeli cywir frifo eich elw. Mae codi pris rhesymol am eich cynhyrchion gemwaith hefyd yn hanfodol. Mae'n rhaid i chi gynnig gemwaith unigryw ar brisiau teg, ond eto'n dal i allu gwneud elw iach.