Sut mae Dewis yr Emwaith Enamel Gorau?

- Nov 06, 2019-

Mae gemwaith enamel yn aml yn emwaith gwisgoedd rhad sy'n fawr, yn llachar ac yn lliwgar. Yn aml, dim ond mater o bennu dewisiadau personol rhywun yw dewis y gemwaith enamel gorau, gan nad yw'r math hwn o emwaith fel arfer o ansawdd uchel nac yn ddrud iawn. Am y rheswm hwn, gall rhywun ddewis prynu nifer o wahanol ddarnau o emwaith i'w gwisgo gyda gwahanol wisgoedd, neu newid edrychiad gwisg yn llwyr.

Mae mwclis, breichledau, clustdlysau a modrwyau i gyd ar gael fel gemwaith enamel. Gan fod y gemwaith hwn yn aml yn fawr neu'n drwm, mae llawer o bobl yn ceisio gwisgo dim ond un "darn datganiad" ar y tro, fel modrwyau coctel mawr, mwclis mawr, neu bâr mawr o glustdlysau. Bydd hyn yn helpu i gadw'r gemwaith rhag gorlethu'r wisg. Yn ogystal, mae'n well gwisgo gemwaith mewn lliwiau ategol. Nid oes angen i'r lliwiau gyd-fynd yn union o reidrwydd, ond dylent o leiaf ategu ei gilydd a pheidio â gwrthdaro.

woman-looking-at-necklaces-in-store

Wrth ddewis eich gemwaith enamel, ystyriwch y mathau o wisgoedd a gemwaith rydych chi'n eu gwisgo fel arfer. Meddyliwch am yr achosion lle byddwch chi'n gwisgo darn penodol o emwaith, ac os gallwch chi feddwl am wisgoedd y bydd yn mynd gyda nhw. Os gwnewch hyn, mae'n debyg y bydd gennych gasgliad gemwaith sydd eto'n ymarferol, ac yn llawn darnau rydych chi'n eu gwisgo mewn gwirionedd yn hytrach na rhai sy'n cymryd lle yn eich blwch gemwaith yn unig.

Yn ogystal, archwiliwch ansawdd y gemwaith. Er bod gemwaith gwisgoedd yn eithaf rhad, mae'n well sicrhau bod y gemwaith o ansawdd da. Profwch y clasp a gwnewch yn siŵr ei fod yn agor ac yn cau yn hawdd, neu gwnewch yn siŵr bod unrhyw ddarnau enamel yn cael eu threaded ar wifren gemwaith ddiogel. Bydd hyn hefyd yn helpu i sicrhau bod eich gemwaith yn para am amser hir. Peidiwch â gwisgo gemwaith enamel yn y gawod neu wrth nofio, er enghraifft, oherwydd gall hyn beri i'r rhannau metel bach rydu, torri, neu gael eu difrodi.

Byddwch hefyd am ystyried lliwiau gemwaith enamel sy'n edrych yn dda gyda'ch tonau croen. Mae arlliwiau croen oerach, er enghraifft, yn edrych yn wych mewn arlliwiau glas oerach neu arlliwiau daear, ond gall arlliwiau croen cynhesach edrych yn braf gyda melynau, cochion neu orennau. Mae gemwaith enamel ar gael mewn unrhyw liw y gellir ei ddychmygu, felly byddwch yn sicr yn gallu dod o hyd i rai sy'n edrych yn braf gyda thôn eich croen. Storiwch y gemwaith mewn blwch pan nad yw'n cael ei ddefnyddio i'w atal rhag cael ei ddifrodi neu fynd ar goll.