Gwybodaeth sylfaenol am y blwch gwin

- Feb 09, 2019-

Mae gwin yn nwydd hylif. Heddiw, ar silffoedd canolfannau siopa, y peth cyntaf sy'n dal llygaid pobl yw pecynnu'r gwin. Mae pecynnu blychau gwin yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwerthiant gwin, yn enwedig ar gyfer denu defnyddwyr, cynyddu gwerth cynhyrchion, bodloni anghenion ysbrydol defnyddwyr, a chyfnerthu rôl brand a delwedd gorfforaethol, sy'n cael ei gydnabod yn gynyddol gan bobl.

Ar hyn o bryd, wrth ddewis deunyddiau pecynnu gwin, cynwysyddion papur (carton, tiwb papur) sy'n dal i fod yn y prif safle, y gyfran o ledr, pren, plastig, deunyddiau metel wedi cynyddu nag o'r blaen, bambŵ, helyg, glaswellt a deunyddiau naturiol eraill Yn dal i gael ei ddefnyddio'n llai.